img 052-390-8317
img golanitayk@gmail.com
img איתי גולן - שירת הטבע
טיולי נוסטלגיה

מסע אישי ומלווה לאורך נקודות ציון חשובות בביוגרפיה:

מסע ביוגרפי של פעם בחיים. טיול שכולו עוסק באדם ובאישיות שסביבה נע יום הסיור. הטיול הוא בבחינת חוויה מיוחדת לאורך נקודות השזורות בארץ ובאדם, עם סיום מיוחד. יכול להוות כטיול שורשים לסבים, אבות ונכדים או כטיול מתנה לקראת יציאה לפנסיה. טיול המשלב חוויה רוחנית עמוקה.

דרך ביצוע הטיול/מסע: לכל אחד יש את המסע של חייו, טביעת רגלו, נפשו וליבו בעולם שמשתנה כל הזמן. בשלב ראשון נאתר את הנקודות הפזורות בארץ, הרכבת סיור המשלב מפגש עם מכרים, מפגש עם אוכל מיוחד שאהבתם, שירים נוסטלגיים ועוד. באוטובוס, רכבים פרטיים, או בכל דרך שתרצו…

nostalgic-travel